Do zakończenia 38 dni

Loteria "Kikkoman"

Opis konkursu

Kup produkty promocyjne i zgłoś się do loterii

Nagrody

  • Nagroda instant win III Stopnia: elektroniczny voucher do e-sklepu Develey o wartości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 888 (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem) sztuk Nagród Instant Win III Stopnia w Loterii
  • Nagroda Instant Win II stopnia: nerka Kikkoman o wartości 137,45 zł (słownie: sto trzydzieści siedem złotych i 45/100) brutto. Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród instant win II Stopnia w Loterii
  • Nagroda Instant Win I stopnia: hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 o wartości 2275,50 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i 50/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród instant win III Stopnia w Loterii
  • Nagroda główna: skuter elektryczny NQI GTS 2X60V26AH o wartości 15 129,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody w wysokości 1681,00 zł (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100)
    Łączna całkowita wartość Nagrody głównej to 16 810,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset dziesięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) sztukiNagrody głównej w Loterii

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: babariba

Podobne konkursy

nanajka81
17.01.2022 08:29:54

12 w miare spoko nagród i 988 nagród bieda. Szkoda. W tym wypadku zdecydowanie wolałabym więcej sensownych nagród.