Zakończony

Loteria "Lewiatan 2020"

Opis konkursu

By wziąć udział w loterii należy zakupić produkty w dowolnym sklepie Lewiatan o wartości minimalnej 30 zł i zarejestrować paragony na stronie grajwkolory.pl lub w aplikacji mobilnej „Mój Lewiatan”.
Każdorazowa rejestracja dowodu zakupów oraz wybieranie produktów z oferty kolorowych gazetek promocyjnych zwiększa Wasze szanse na wygraną w loterii.

Nagrody

4 x Toyota Aygo

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: slavek

Podobne konkursy

slavek
22.10.2020 14:50:18

Są już wyniki do konkursu: https://youtu.be/fsHpsUlKMeg

0 0
venix
22.09.2020 20:20:59

uczestnik, który wielokrotnie zgłosił się do loterii
zobowiązany jest do przesłania wszystkich oryginałów dowodów zakupów zgłoszonych
do loterii, pod rygorem utraty prawa do nagrody

0 0
asiam
21.09.2020 19:47:38

Warunkiem otrzymania dodatkowego losu/dodatkowych losów za częstotliwość zakupów
promocyjnych jest podawanie zawsze w formularzu zgłoszeniowym do loterii (wskazanym
w pkt. 11.2 regulaminu) tego samego (identycznego) numeru telefonu komórkowego oraz
tego samego (identycznego) adresu e-mail.

asiam
21.09.2020 19:44:55

Każdy jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do otrzymania jednego losu w loterii.
Uczestnik, który w ramach jednej transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu
promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do otrzymania za
każde kolejne 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 00/100) jednego losu
(tj. losu za zakup promocyjny)

Nie biora udziału : alkohol wraz z piwem, wyroby tytoniowe, lekarstwa, odżyki dla dzieci.