Do zakończenia 2 dni

Loteria "Odkryj małą chwilę wielkich przyjemności"

Opis konkursu

Warunkiem udziału w Loterii jest:
  • zakup co najmniej jednego Produktu w okresie od 05.10.2022 r. do 04.12.2022 r. oraz
  • zachowanie w trakcie trwania Loterii dowodu zakupu wyżej wymienionego Produktu, tj.paragonu fiskalnego/faktury imiennej (faktura wystawiona wyłącznie na dane osoby fizycznej – konsumenta nie zaś przedsiębiorcy)
  • zgłoszenie się przez Uczestnika do Loterii w terminie od 05.10.2022 r. od godziny 00:00:01do 04.12.2022 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem strony internetowej poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika i numeru telefonu komórkowego (z zakresu polskiej numeracji) oraz zarejestrowanie dowodu dokonania zakupu przynajmniej jednego Produktu poprzez podanie numeru paragonu/faktury imiennej oraz przesłanie za pośrednictwem Strony internetowej zdjęcia albo skanu paragonu fiskalnego/faktury imiennej.
Ponadto Uczestnik dokonujący zgłoszenia w Loterii powinien zaakceptować Regulamin

Nagrody

  • 24 ( dwadzieścia cztery) nagrody w postaci vouchera o wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) z przeznaczeniem na zakupy w sklepie internetowym Slowhop pod adresem slowhop.com wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w kwocie 333 zł
  • 160 (sto sześćdziesiąt) nagród w postaci karty podarunkowej Wyjątkowy prezent o wartości 500 zł (pięćset złotych)

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: Wiolka85

Podobne konkursy

michalmarczyk
18.10.2022 10:11:48
0 0
sabart
05.10.2022 09:33:11

Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody w Loterii.

2 brucee, rooney 0
misiamarysia
21.09.2022 13:44:58

Z opisu loterii dowiadujemy się wielu szczegółów, co należy uczynić, aby wziąć w niej udział, m.in. że zgłoszenie następuje po uprzednim podaniu "adresu e-mail Uczestnika i numeru telefonu komórkowego (z zakresu polskiej numeracji)", brakuje mi jedynie, i to boleśnie, informacji najważniejszej, a mianowicie, co trzeba kupić/co jest produktem promocyjnym. Nie wiem dlaczego osoba dodająca ten konkurs do bazy nie zechciała uchylić nam rąbka tajemnicy, pewnie w ten sposób zachęca nas do zapoznania się z regulaminem, co i tak zwykle czynimy, ale wspomnienie, co należy kupić na konkurs, pozwala nam wstępnie go zaakceptować i doczytać szczegóły, bądź nie zawracać sobie nim głowy, jeśli zakup jest dla nas za drogi / niepotrzebny / zbędny. No a poza tym, po to jest ten wątek, żeby dodając konkurs do bazy podać rzeczy najistotniejsze, nie umniejszając telefonom komórkowym z zakresu polskiej numeracji.

inska
21.09.2022 13:19:30

Etap I – od 05.10.2022 r. do 11.10.2022 r.,
Etap II – od 12.10.2022 r. do 18.10.2022 r.,
Etap III – od 19.10.2022 r. do 25.10.2022 r.,
Etap IV – od 26.10.2022 r. do 01.11.2022 r.,
Etap V – od 02.11.2022 r. do 08.11.2022 r.,
Etap VI – od 09.11.2022 r. do 15.11.2022 r.,
Etap VII – od 16.11.2022 r. do 22.11.2022 r.,
Etap VIII – od 23.11.2022 r. do 04.12.2022 r.

inska
21.09.2022 13:18:43

Kinder® Chocofresh w zestawie 2x20,5g (zwane dalej: „Produktami”)