Zakończony

Loteria "Z LikePOS na mecz"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie Okresu Promocyjnego musi spełnić łącznie następujące warunki:
 • Mieć zawartą z eService umowę na świadczenie usług płatniczych za pomocą aplikacji LikePOS
 • Przyjąć za pomocą aplikacji LikePOS przynajmniej jedną transakcję o wartości minimum 0,01 zł wykonaną kartą Visa nie później niż w dniu 30 listopada 2022 roku
 • Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, na stronie internetowej loterialikepos.pl, poprzez wypełnienie dostępnego formularza zgłoszeniowego.
  Zawierając w nim następujące dane:
  i. Numer telefonu
  ii. Adres e-mail
  iii. Powtórz adres e-mail
  iv. NIP Uczestnika
  v. Złożenia oświadczenia, że jest się osobą uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy
  vi. Złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu
  vii. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”

Nagrody

Całkowita wartość puli nagród przewidzianych przez Organizatora w Loterii wynosi: 128 243,20 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i 20/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk.

Nagrodami w Loterii są: Nagroda Główna w postaci vouchera na udziału w evencie piłkarskim (mecz o 3 miejsce) 17 grudnia 2022 r. w restauracji NINE’s w Warszawie z dodatkowymi atrakcjami obejmującymi poczęstunek, open bar, refleskomierz, zdjęcie FREEZ z repliką pucharu, dla 2 osób o wartości 5 771,16 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 16/100) wraz z dodatkową kwotą w wysokości 641 zł
Organizator przewidział 20 Nagród Głównych w Loterii.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: witegz

Podobne konkursy

sasaaabp
28.11.2022 12:18:34

masakra, przecież to jest warte max 600 zł

0 0
pikawka
20.10.2022 15:52:43

Matko… nie dało się krócej….

0 0
joan
20.10.2022 15:09:41

Ponad sto tysięcy zeta na takie g* emotka