Zakończony

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza! Edycja 2024

Opis konkursu

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza otrzyma autor najlepszego debiutu prozatorskiego. Za debiut uznaje się pierwszą albo drugą książkę autora, napisaną prozą artystyczną.

Do dziewiątej edycji Nagrody można zgłaszać książki w formie papierowej, wydane w 2023 roku.

Książki powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Książki mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć osiem egzemplarzy książki.

Nagrody

Kapituła wybierze piątkę nominowanych. Główna nagroda to 40.000 złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani.
Dodatkowym wyróżnieniem jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: siatka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.