Zakończony

Odjazdowy ecokonkurs! Selgros

Opis konkursu

  • Dokonaj zakupu promocyjnego* w sieci SELGROS Cash&Carry i zachowaj dowód zakupu.
  • Zakup promocyjny* – każdy jednorazowy zakup za minimum 35,00 zł netto, tj. 43,05 zł brutto produktów spośród następujących marek: Persil, Perwoll, Bref, Somat, E, Silan, Clin, Pur, K2r
  • Dokończ zdanie konkursowe, które brzmi: „Odjazdowe lato ma zapach …” i zgłoś się za pomocą SMS-a wysłanego pod numer 70988 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer 70988 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT). Format SMS-a zgłoszeniowego zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego musibyć następujący: HENKEL.NR DOWODU ZAKUPU.TWOJA ODPOWIEDŹ.

Nagrody

  • 10x voucher na rower 2500zł
  • 50x butelka termiczna

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: stamp2

Podobne konkursy

agusiac87
16.08.2022 21:53:21

Z zastrzeżeniem pkt. 3.5 regulaminu, uczestnikiem niniejszego konkursu może być KlientSELGROS, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą
prawną, która posiada: nr klienta SELGROS i kartę SELGROS, w tym również co najmniej
w dniu przystąpienia do konkursu spełnia następujące warunki:
− zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował jego postanowienia;
− ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób
fizycznych),
− posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Działania uczestnika, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia
postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowią podstawę do wykluczenia
takiego konsumenta / firmy z konkursu, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia
regulaminu działania.

0 0
fan-mandaryny
11.08.2022 18:07:16

Pomyłka na plakacie dotycząca kwoty zakupów.

1 andii 0