Zakończony

Ogólnopolski konkurs dla piekarzy Master Baker 2022

Opis konkursu

Eliminacje odbywają się od 5 sierpnia 2022 do 15 września 2022 r. drogą elektroniczną.
Do eliminacji mogą przystąpić wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie lub amatorsko wypiekiem chleba, zamieszkałe na terenie Polski.

Eliminacje polegają na przygotowaniu we własnym zakresie we własnej piekarni, domu lub mieszkaniu konkursowego pieczywa (wg założeń odpowiednio dla każdej z grup), stworzenie odpowiedniego opisu oraz przygotowanie fotografii. Taką pracę konkursową należy przesłać przez formularz zgłoszeniowy. Ze wszystkich nadesłanych prac Jury Konkursowe wyłoni 12 Uczestników, po 3 w każdej grupie, którzy podejmą rywalizację w Finale. Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do finału zostaną o tym poinformowani do 20 września 2022 r.

Finałowa rywalizacja między Uczestnikami wyłonionymi w Etapie I zostanie przeprowadzona na żywo w trakcie trwania Międzynarodowych Targów POLAGRA w Poznaniu w dniach 26-28 września 2022 r.

Nagrody

Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne i rzeczowe w każdej z czterech grup:
  • za zajęcie I miejsca: nagroda pieniężna i rzeczowa o wartości 3000 zł
  • za zajęcie II miejsca: nagroda pieniężna i rzeczowa o wartości 2500 zł
  • za zajęcie III miejsca: nagroda pieniężna i rzeczowa o wartości 2000 zł
(Zgodnie z obowiązkiem podatkowym Wykonawca potrąci i odprowadzi od wartości nagrody należy zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 10%)

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: mia

Podobne konkursy

Brak komentarzy.