Zakończony

Ogólnopolski konkurs Murale Pamięci "Dumni z Powstańców"

Opis konkursu

Ogólnopolski konkurs Murale Pamięci „Dumni z Powstańców”Do 31 marca szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać swój udział w konkursie Murale Pamięci „Dumni z Powstańców”. Projekt ma na celu zainspirowanie młodych ludzi do organizacji lokalnych wydarzeń historycznych upamiętniających obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Konkurs Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu:
  • pomysłu na organizację lokalnego wydarzenia o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym lub edukacyjnym przyczyniającego się do popularyzacji wiedzy na temat Powstania Styczniowego. W programie wydarzenia należy uwzględnić oficjalne odsłonięcie okolicznościowego muralu;
  • orientacyjnego kosztorysu wydarzenia z uwzględnieniem środków finansowych w wysokości do 5 000 zł brutto;
  • zdjęć i dokładnego opisu ściany zewnętrznej należącej do uczestnika konkursu, na której miałby powstać okolicznościowy mural.
Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 31.03.2024 r. do godz. 23:59.
Każdy uprawniony do uczestnictwa w konkursie może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: edukacja@pokoleniakolumbow.pl. tytuł maila: KONKURS DLA SZKÓŁ / pełna nazwa zgłaszanej placówki.

Nagrody

Zwycięzcy i nagrody
Organizator przewiduje wybór 2 zgłoszeń konkursowych najlepiej ocenionych przez komisję konkursową. Nagrodą w konkursie jest wykonanie przez organizatora na ścianie wskazanej w zgłoszeniu konkursowym okolicznościowego muralu (projekt zostanie wybrany wspólnie) oraz pokrycie kosztów organizacji wydarzenia otwarcia do kwoty 5000 zł.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.