Zakończony

konkurs plastyczny "#NaszaFlagaPL Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia"

Opis konkursu

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych:
  • klasy I-III
  • klasy IV-VIII
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest: „Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw (prace bez flagi nie będą oceniane). Pracę można wykonać dowolną techniką, może to być np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne.
TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

Przedstaw swoją wizję artystyczną prezentującą postać błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego lub wydarzenie z życia Prymasa Tysiąclecia.
Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja.
Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 maja
Przedstaw swoją wizję artystyczną, prezentującą polską flagę państwową w kontekście twojej małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa).
Przedstaw swoją wizję artystyczną ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa pod Grunwaldem, Odsiecz Wiedeńska, Odzyskanie Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920 r.).
Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz jak wyrażasz swoją miłość do Ojczyzny.
Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy.

Nagrody

Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.
Nagrody rozdane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych.
Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.
W każdej kategorii
  • I nagroda wynosi 3000 PLN
  • II nagroda – 1000 PLN
  • III nagroda – 500 PLN
  • Dodatkowo zostaną rozdane wyróżnienia.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: barszcz

Podobne konkursy

Brak komentarzy.