Reklama na e-Konkursy.infoOgólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje"Opis konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy 0-III szkół podstawowych
  • klasy IV-VIII szkół podstawowych
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  • wojewódzkim
  • ogólnopolskim

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Nagrody

Nagrody rzeczowe.
Rodzice/opiekunowie prawni wyróżnionych uczestników zobowiązani są do zapłacenia 10 % podatku od nagród o wartości powyżej 2000 zł

Nadesłane przez: netka2000 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz