Do zakończenia 24 dni

Ogólnopolski konkurs studencki "Nowe Tytonie"

Opis konkursu

Trwa ogólnopolski konkurs studencki na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla fragmentu terenów poprzemysłowych na obszarze dawnych Lubelskich Zakładów Tytoniowych. Wyzwanie skierowane jest do wszystkich studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunkach Architektura, Architektura Krajobrazu lub Gospodarka Przestrzenna.

Głównym celem konkursowym jest wyłonienie najciekawszej koncepcji rewitalizacji terenów Tytoni na funkcje rekreacyjne i gastronomiczne uzupełnione o funkcje obsługujące ten teren.

Prace zostaną poddane ocenie według takich kryteriów jak m.in. walory architektoniczne projektu, spójność założeń przestrzennych i poszanowanie zastanej tkanki poprzemysłowej obszaru, innowacyjność, walory estetyczne, a także możliwości realizacyjne koncepcji przedstawionej w konkursie.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna powinna odpowiadać na wytyczne projektowe określone w regulaminie i jego załącznikach. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie konkursu - link poniżej.

Konkurs ma charakter studialny. Wyniki zostaną wykorzystane jako materiał pomocniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących terenu opracowania, a także materiał wyjściowy do dalszych opracowań.

Nagrody

  • I miejsce 5500 zł + gadżety od sponsorów o wartości 1500 zł
  • II miejsce 2000 zł + gadżety od sponsorów o wartości 1500 zł
  • III miejsce 1000 zł + gadżety od sponsorów o wartości 1500 zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: termitek99

Podobne konkursy

Brak komentarzy.