Zakończony

Warszawa: Konkurs poetycki "Człowiek zmienia swój świat"

Opis konkursu

W Konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.
Prace poetyckie należy przesyłać do SDK „Jowisz” z siedzibą przy ul. Chodeckiej 4 na adres mailowy jowisz@smbrodno.pl, w terminie od 12 do 30 września 2022 r. wraz z kartą zgłoszenia.

Celem Konkursu jest integracja artystycznego środowiska dorosłych poetów amatorów, członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, połączona z wymianą doświadczeń.

Nagrody

Bony podarunkowe:
  • I miejsce - 800 zł
  • II miejsce - 600 zł
  • III miejsce - 400 zł
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział oraz upominki.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: aurorcia

Podobne konkursy

Brak komentarzy.