Zakończony

Wielka loteria 123

Opis konkursu

W sieci sklepów Firmy Handlowej BAT Sp. z o.o. oraz w PSB BAT Mrówka Sierakowice na stanowiskach
przygotowanych przez Organizatora Loterii (POL), mieszczących się w każdym punkcie sprzedaży wskazanym
w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w czasie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 10.06.2022 r. do dnia
10.09.2022 r., w godzinach otwarcia sklepów wydawane są Uczestnikom Losy umożliwiające udział w Loterii, z
zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
Aby otrzymać Los, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnik zobowiązany jest do okazania pracownikowi POL paragonu potwierdzającego jednorazowy zakup promocyjny w sieci sklepów Firmy Handlowej BAT Sp. z o.o.,
Regulamin loterii promocyjnej pn. „Wielka Loteria 1, 2, 3” opiewający na kwotę co najmniej 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych zero groszy), pochodzący z okresu trwania sprzedaży promocyjnej, o której mowa w  §6 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem  §6 ust. 2 Regulaminu.

Nagrody

  • Nagroda główna: 1 (słownie: jedna) Nagroda pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 2 222,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote zero groszy). Łączna wartość Nagrody głównej wynosi 22 222,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote zero groszy);
  • Nagroda I stopnia: 1 (słownie jeden) Thermomix Vorwerk o wartości jednostkowej 5 495,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 611,00 zł brutto (słownie: sześćset jedenaście złotych zero groszy). Łączna wartość Nagrody I stopnia to 6 106,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto sześć złotych zero groszy)
  • Nagrody II stopnia: 3 (słownie: trzy) vouchery do wykorzystania w sklepach sieci Firmy Handlowej BAT Sp. z o.o. o wartości jednostkowej 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) wraz z  dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 333,00 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote zero groszy). Łączna wartość Nagród II stopnia to 9 999,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote zero groszy)
  • Nagrody III stopnia: 2 (słownie: dwa) telefony Iphone SE 2022 o wartości jednostkowej 2 400,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych zero groszy) wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 267,00 zł (słownie dwieście sześćdziesiąt siedem złotych zero gorszy. Łączna wartość Nagród III stopnia wynosi 5 334,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery zero groszy);
  • Nagrody IV stopnia: 3 (słownie: trzy) konsole XBOX Series S o wartości jednostkowej 1 550,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Łączna wartość Nagród IV stopnia wynosi 4 650,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt zero groszy)
  • Nagrody V stopnia: 3 (słownie: trzy) ekspresy DELONGHI Caffe Venezia ESAM 2200 o wartości jednostkowej 1 400,00 zł brutto (słownie: tysiąc czterysta złotych zero groszy). Łączna wartość Nagród V stopnia wynosi 4 200,00 zł brutto (cztery tysiące dwieście złotych zero groszy)
  • Nagrody VI stopnia: 2 (słownie: dwa) smartwatche Garmin Venu Sq Music o wartości jednostkowej 950,00 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Łączna wartość Nagród VI stopnia wynosi 1 900,00 zł brutto (słownie: tysiąc dziewięćset złotych zero groszy)
  • Nagrody VII stopnia: 4 (słownie: cztery) głośniki mobilne JBL Xtreme 2 GUNMETAL o wartości jednostkowej 900,00 zł brutto (słownie pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Łączna wartość Nagród VII stopnia wynosi 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
  • Nagrody VIII stopnia: 4 (słownie: cztery) słuchawki dokanałowe JBL Wave 200 TWS o wartości jednostkowej 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Łączna wartość Nagród VIII stopnia wynosi 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych zero groszy).
  • Nagrody IX stopnia: 100 (słownie: sto) polarów firmowych BAT o wartości jednostkowej 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych zero groszy). Łączna wartość Nagród IX stopnia wynosi 4 000,00 (cztery tysiące złotych zero groszy)

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: trojan

Podobne konkursy

Brak komentarzy.