Do zakończenia 2 dni

Wygraj czujkę tlenku węgla!

Opis konkursu

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy:
  • w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją
    - osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
    - za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie Powiatu,
    - pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”.
  • są zameldowani na terenie gmin powiatu poznańskiego,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.
Konkurs trwa do 31 marca 2023 roku.
Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu komisja konkursowa przyzna nagrody (w postaci czujki tlenku węgla) 10 uczestnikom, którzy prawidłowo wypełnią ankietę i w ocenie Komisji Konkursowej zaproponują najciekawsze hasło promocyjne Powiatu Poznańskiego 10 czujek tlenku węgla.Domowa czujki tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. To małe urządzenie wykrywa śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie i wydając sygnał dźwiękowy ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem.

Nagrody

Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu komisja konkursowa przyzna nagrody (w postaci czujki tlenku węgla) 10 uczestnikom

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: tamarars

Brak komentarzy.