Zakończony

Wygraj wakacje marzeń!

Opis konkursu

Wymogiem uczestnictwa w Konkursie jest:a) zakupienie w sklepach zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dowolnego produktu Organizatora z listy znajdującej się w Załączniku nr 1 do Zasad (zwanej dalej „Produkt Konkursowy”),b) zachowanie oryginału paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (bez NIP nabywcy na paragonie lub fakturze)  otrzymanego w związku z dokonaniem zakupu Produktu Konkursowego (dalej: „Dowód Zakupu”),c) zarejestrowanie się na stronie internetowej http://www.everydayme.pl/ lub posiadanie aktywnego konta na stronie internetowej http://www.everydayme.pl/, d) wypełnienie kwestionariusza dostępnego w Witrynie (zwany dalej „Zgłoszeniem”), oraz załączenie skanu paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (bez NIP nabywcy na paragonie lub fakturze) zakupionego Produktu Konkursowegoe) wykonie zadania konkursowego polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Jakie są Twoje wymarzone wakacje?” 

Nagrody

1x E-voucher na Wakacje.pl o wartości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
5x Karta Premiowa Sodexo zbliżeniowa o wartości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: bezaczek7

Podobne konkursy

kumulacja
05.08.2022 14:37:59

Lista produktów konkursowych:
• Vizir,
• Ariel,
• Lenor,
• Swiffer,
• Fairy,
• Ambi Pur,
• Mr. Proper,
• Head&shoulders,
• Pantene,
• Herbal Essences,
• Aussie,
• Old Spice,
• Gillette,
• Venus,
• Braun,
• OralB,
• Blendamed,
• Always,
• Naturella,
• Discreet,
• Tampax.

1 bajm 0
notta
02.08.2022 17:50:38

 data i godzina wystawienia paragonu lub faktury VAT wystawionej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (bez NIP nabywcy na paragonie lub fakturze) przypada w okresie od 24.06.2022 do 31.07.2022 ale przed wysłaniem Zgłoszenia.

1 29renata 0