Zakończony

Wymyśl nazwę dla nowego ośrodka nad Jeziorem Nyskim

Opis konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzcy, który przygotuje autorska nazwę dla nowopowstającego ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Nyskim.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
  • wartość merytoryczna: zgodność pracy z tematem konkursu,
  • wartość artystyczna: pomysłowość, kreatywność, oryginalność, dopasowanie do charakteru i specyfiki miejsca w jakim znajdować się będzie nowy Ośrodek

Nagrody

Trzydniowy pobyt na ośrodku dla czterech osób.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: picola1

Podobne konkursy

cb656
17.04.2024 16:51:11

dane w postaci wizerunku zwycięzców konkursu i pozostałych uczestników
przetwarzane będą w celu promowania konkursu, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6.1.f RODO), w związku z wyrażoną przez uczestników
zgodą na udostępnianie ich wizerunków, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach
pokrewnych...

0 0
cb656
17.04.2024 16:48:33

Przy południowej granicy, kawał drogi ze Szczecina, ech... emotka emotka

0 0