Zakończony

XIX Konkurs Wielkanocny

Opis konkursu

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w XIX edycji Konkursu Wielkanocnego.
XIX Konkurs Wielkanocny

Przedmiotem konkursu są: pisanki (wydmuszki), palmy wielkanocne, baranki, stroiki, kartki świąteczne oraz inne wyroby związane ze świętami wielkanocnymi.
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką. Każda praca powinna być opisana według wzoru: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła. Pracę należy dostarczyć do Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury w terminie do 18 marca br.
Przy ocenie prac przyjmuje się następujące kryteria: wiek wykonawcy, zgodność z tradycją, wartość artystyczna, technika i poziom wykonania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca br. Fundatorem nagród jest Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nagrody

niespodzianki

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: krzysiek1693

Podobne konkursy

Brak komentarzy.