Regulamin konkursu, dlaczego jest taki ważny?

„O konkursik! Wchodzę, może wygram konsolę do gier” dokładnie taka reakcja towarzyszy większości użytkownikom, którzy zaobserwują intersujący baner reklamowy. Konkursy to świetnie narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorca (organizator) ma możliwość promocji swojej marki, zdobyci nowych odbiorców oraz klientów. Konkurs, aby spełnił swoją funkcję, musi być dobrze przygotowany, dlatego należy zadbać o jego kluczowy elementy, jakim jest regulamin.

Klucz do sukcesu konkursu? Dobry regulamin!Regulamin to podstawowy, a jednocześnie najważniejszy element każdego konkursu. Dokument powinien być przede wszystkim czytelny i przejrzysty. Dlatego też, warto stworzyć spis treści, który pozwoli użytkownikowi szybko znaleźć to czego szuka. Należy zadbać, aby każdy uczestnik konkursu zaakceptował jego postanowienia. Należy pamiętać, aby zgoda uczestnika miała charakter wyraźny. Nie dopuszczalne jest zawarcie w regulaminie postanowienia z którego wynika, że udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. Link do regulaminu powinien znaleźć się np. opisie konkursu (z możliwością pobrania dokumentu regulaminu w formacie PDF) lub linku np. w formie checkboxa w zgłoszeniu konkursowym.

Co powinien zawierać regulamin konkursu?Jak każda umowa, regulamin jest sporządzany na złe czasy, dlatego musi być szczegółowy. Jak wcześniej wspominaliśmy, spis treści do ważny element poprawiający czytelność każdego regulaminu. Jak podzielić regulamin, aby uczestnik mógł się szybko w nim odnaleźć? Poniżej propozycja najważniejszych rozdziałów z propozycją dalszych podrozdziałów (postanowień) regulaminu.

Rozdział I - Postanowienie ogólne.
 1. Nazwa konkursu.
 2. Dane organizatora.
 3. Cel konkursu.
 4. Miejsce prowadzenia konkursu.
 5. Podstawa prawna na której regulamin konkursu jest organizowany.
Rozdział II – Zasady konkursu, jakie informacje powinny zawierać?
 1. Jak można przystąpić do konkursu.
 2. Kto może być uczestnikiem.
 3. Jak dokonać zgłoszenia konkursowego.
 4. Co może, a czego nie może robić uczestnik konkursu.
 5. Zadanie konkursowe. Ważne – zadanie nie może mieć charakteru losowego!
 6. Sposób wyłonienia zwycięzcy konkursu przez organizatora. Ważne – sposób wyłonienia zwycięzcy nie może mieć charakteru losowego!
 7. Sposób poinformowania zwycięzcy konkursu.
 8. Sposób dostarczona nagroda zwycięzcy konkursu.
Rozdział III – Nagrody.
 1. Nagroda główna w konkursie
 2. Wartość pieniężna nagrody głównej.
 3. Czy organizator przewiduje nagrody dodatkowe.
 4. Informacja o braku możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 5. Informacja o braku możliwości przeniesienia prawa do nagrody ze zwycięzcy konkursu na osobę trzecią.
 6. Sposób dostarczenia danych do wysyłki nagrody przez zwycięzcę konkursu.
 7. Kwestie związane z podatkiem dochodowym i jego odprowadzenia przez organizatora.
Rozdział IV – Reklamacje.
 1. Kiedy można składać reklamacje.
 2. Gdzie i jak należy składać reklamacje.
 3. Co powinna zawierać reklamacja.
Rozdział V – Dane osobowe.
 1. Informacja dotyczące administratora danych osobowych uczestników.
 2. Kategorie danych osobowych zbieranych przez organizatora konkursu.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych uczestników.
Rozdział VI - Postanowienie końcowe.
 1. Informacje dotyczące ewentualnych sporów i sposoby ich rozstrzygania.
 2. Informacje dotyczące ochrony praw autorskich i konsekwencjach ich naruszenia.
 3. Informacje dotyczące regulacji w przypadku braku postanowień w regulaminie.
Regulamin stworzymy na powyższym schemacie gwarantuje prawidłowy przebieg konkursu i spełnienie jego podstawowego celu jakim jest promocja organizatora.

Brak komentarzy.