Zakończony

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 – Kuratorium Oświaty w Katowicach

Opis konkursu

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs jest organizowany w trzech etapach:
  • etap I szkolny – 8.12.2023 r.
  • etap II wojewódzki – 8.03.2024 r.
  • etap III ogólnopolski – 10.05.2024 r.
Zgodnie z § 3. 4 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2023 r. zgłasza uczniów chętnych do udziału w konkursie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursretoryczny.lscdn.pl

Finaliści i laureaci konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).

Nagrody

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: andii

Brak komentarzy.