Zakończony

Konkurs "Drzwi OTWARTE dla niepełnosprawnych"

Opis konkursu

XII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r. Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”
Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Nagrody

Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się po trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:
1) dla laureata I miejsca - w wysokości 5 000 zł,
2) dla laureata II miejsca - w wysokości 3 000 zł,
3) dla laureata III miejsca - w wysokości 2 000 zł oraz wyróżnienia.
Dla autora najlepszej pracy doktorskiej przewiduje się nagrodę w wysokości 7 000 zł.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: cudaczek121

Podobne konkursy

Brak komentarzy.