Zakończony

Konkurs "Kumala Ma to na lato"

Opis konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, Uczestnik powinien w Czasie Trwania Konkursu:
 • spełniać warunki, o których mowa w pkt 4. powyżej
 • kupić co najmniej 1 (jeden) Produkt Promocyjny, przy czym zakup Produktów Promocyjnych w większej liczbie, udokumentowany na jednym Dowodzie Zakupu uprawnia do dokonania tylko 1 (jednego) zgłoszenia do Konkursu
 • zachować czytelny oryginał dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w Czasie Trwania Konkursu oraz do czasu wydania Nagrody (w przypadku wygranej); przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub oryginał faktury wystawionej na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dokumentujący dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego (dalej: „Dowód Zakupu”); data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina zarejestrowania Zgłoszenia
 • zgłosić się do Konkursu w Czasie jego Trwania, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu Promocyjnego („Zgłoszenie”), wypełniając wszystkie pole formularza zgłoszeniowego na Stronie Konkursowej i podając:
  a) imię i nazwisko,
  b) poprawny adres e-mail Uczestnika;
  c) dołączając do formularza odpowiedź w postaci zdjęcia na zadanie konkursowe:
  „Pokaż nam, jak łapiesz letni chill z Kumalą”
  d) potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i złożyć wymagane oświadczenia.
Konkurs przeprowadzany jest w 3 odrębnych turach. Poszczególne tury realizowane są zgodnie z następującym harmonogramem:
 • Tura I –dla Zgłoszeń od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r.
 • Tura II – dla Zgłoszeń od 1.07.2023 r. do 31.07.2023 r.
 • Tura III – dla Zgłoszeń od 1.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

Nagrody

 • Nagrody I stopnia – 3 x Iphone 14 o wartości 7500 zł brutto każdy, przyznawany po 1 szt. w ramach każdej Tury Konkursu
 • Nagrody II stopnia – 20 x 3-dniowy karnet dla dwóch osób na festiwal Kazimiernikejszyn o wartości 409 zł brutto każdy bilet (dla 1 osoby), przyznawany Laureatom II Tury Konkursu Karnet obejmuje: wstęp na festiwal od 12-16.07.2023 r., dostęp do wszystkich atrakcji, konkursów i koncertów,
 • Nagroda III stopnia – zestaw gadżetów od marki Kumala o wartości 150 zł brutto, przyznawany Laureatom I, II i III Tury Konkursu

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: titinunu

Podobne konkursy

mama-l-k-m
07.08.2023 17:53:49

Rodzaj powiadomienia: e-mail po 17
Dodatkowe informacje:
Za lipiec

0 0
banka-manka
07.08.2023 17:53:38

Rodzaj powiadomienia: E-mail
Dodatkowe informacje:
2 etap

0 0
sabaka
03.06.2023 06:25:24

I tam w regulaminie mają trochę poprzestawiane.
Bilety są do wygrania tylko w pierwszym etapie, czyli w czerwcu, bo festiwal jest w lipcu.

0 0
arabela79
02.06.2023 22:41:23

A wystarczyło na początku napisać:
Kup dowolne wino Kumala.