Reklama na e-Konkursy.info

Konkurs literacki "Pokolenie Solidarności"

Opis konkursu

Prace nadesłane na konkurs powinny być inspirowane historią, działalnością i spuścizną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i dotyczyć osób, zdarzeń i wątków składających się na historię i spuściznę Solidarności.

Zgłoszenia są przyjmowane w trzech kategoriach:

  • Opowiadanie – tekst o objętości do 90 tys. znaków ze spacjami
  • Powieść – tekst o objętości nie mniejszej niż 180 tys. znaków ze spacjami
  • Non-fiction – dzienniki, wspomnienia, biografie, reportaże
Opowiadania można przesyłać do 30 września 2021 r
Powieści można przesyłać do 31 sierpnia 2022 r.
W kategorii „Non-fiction” prace można zgłaszać do 30 września 2021 r. (I nabór) oraz do 31 sierpnia 2022 r. (II nabór).

Nagrody

  • w kategorii „Opowiadanie” – 50.000 zł
  • w kategorii „Powieść” – 100.000 zł
  • w kategorii „Non fiction” – 50.000 zł
Nagrodami w konkursie są honoraria autorskie oraz opublikowanie zwycięskich prac nakładem Instytutu Literatury – w formie książki, antologii pokonkursowej, w kwartalniku „Nowy Napis” lub na portalu nowynapis.eu.

Nadesłane przez: koala33 Opublikowane przez: pionas

Podobne konkursy

Dodaj komentarz