Zakończony

Konkurs "Mikołajkowy Prezenter Fitness"

Opis konkursu

1. Zadanie uczestnika konkursu polega na nagraniu maksymalnie 3 minutowej lekcji fitness, prezentującej dowolny układ choreograficzny. Na filmie może być widoczna wyłącznie jedna osoba (zgłaszający) w całej postaci.
2. Nagranie należy przesłać na płycie CD/DVD na adres Bella Line Wellness Centrum, Toruń 87-100, ul. Żółkiewskiego 8 (z dopiskiem "MIKOŁAJKOWY PREZENTER FITNESS") w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. włącznie. Zgłoszenia, które dotrą po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.
3. Jeden uczestnik może przysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.
4. Nagranie nie może być materiałem reklamowym.
5. Wielkość filmu powinna wynosić maksymalnie 100 MB. Film może być zapisany w formatach: DVD, SVCD, VCD, CVD, VOB, DivX, H.264, PSP, iPod, MP4, MOV, avi, mpeg, mpg, wma.
6. Film nie może być wcześniej publikowany w serwisach internetowych.
7. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, jego datę urodzenia oraz dane teleadresowe.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest 30 min. występ podczas w/w konwencji.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: barbara1910

Podobne konkursy

Brak komentarzy.