Zakończony

Konkurs na najlepszą pracę doktorską dotyczącą scenografii

Opis konkursu

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze i historii sztuki.Tematyka nadsyłanych na konkurs prac powinna skupiać się wokół zagadnień i problemów strony wizualnej przedstawienia,filmu czy filmu animowanego.Konkurs obejmuje następujące prace doktorskie:
– dotyczące problematyki scenografii i przestrzeni teatralnej,
– podejmujące zagadnienia scenografii filmowej oraz prace na temat filmu animowanego,
– monografie scenografów;
– dotyczące historii oraz współczesności teatru i filmu polskiego, akcentujące wpływ scenografii na kształt szerszego zjawiska historyczno-kulturowego.

Czekamy na prace nowatorskie,interdyscyplinarne,wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań.Poszukujemy autora z pasją,potrafiącego w ciekawy,barwny sposób przedstawić plastyczną stronę teatru czy filmu.Pragniemy popularyzować wśród szerszej publiczności zagadnienia dotyczące scenografii.

Nagrody

Nagrodzony autor otrzyma 3000 zł brutto, a jego praca zostanie wydana nakładem Muzeum Śląskiego.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: cb656

Podobne konkursy

Brak komentarzy.