Zakończony

Konkurs na plakat 39. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Opis konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 39.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – W sercu Europy.
Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, teksty (nazwę wydarzenia: 39.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, motto programowe 39 edycji: W sercu Europy, datę festiwalu: 5 – 9 lipca 2017, program koncertów (patrz załącznik –Teksty na plakat), informację o współfinansowaniu (patrz załącznik –Teksty na plakat), trzy logotypy (patrz załącznik), kod QR (patrz załącznik – Teksty na plakat), adres strony internetowej festiwal.wstarymsaczu.pl
Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat – 39.SFMD

Nagrody

Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.750,00 PLN brutto (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100).
W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: ania1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.