Zakończony

Konkurs na wakacje Lipton Ice Tea i Lay's Oven Baked! Carrefour

Opis konkursu

Aby wziąć udział trzeba:
 • w dniach od 01.08.2022 roku do 31.08.2022 roku, dokonać jednorazowego łącznego zakupu minimum jednego Produktu Promocyjnego Lipton Ice Tea oraz minimum jednego Produktu Promocyjnego Lay’s Oven Baked w sklepie stacjonarnym Carrefour na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w sklepie internetowym Carrefour i zachować dowód zakupu. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub fakturę imienną (bez NIP nabywcy). Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie
 • Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 10 a), dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.konkursnawakacje.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”, zawierającego następujące pola obowiązkowe:
  - wykonanie pracy konkursowej poprzez kreatywną odpowiedź tekstową na zadanie: „Opisz słoneczne chwile z Lipton Ice Tea i Lay’s Oven Baked!” wraz z uzasadnieniem, zwaną dalej „Pracą Konkursową”. Praca Konkursowa nie może przekroczyć 300 znaków wraz ze znakami interpunkcyjnymi i odstępami
  - imię i nazwisko
  - numer telefonu kontaktowego
  - adres e-mailowy
  - numer dowodu zakupu, o którym mowa w pkt 10 a), a w przypadku zgłoszenia na podstawie zakupu dokonanego poprzez carrefour.pl, które nie zostało dostarczone do Uczestnika wraz z dowodem zakupu przed zakończeniem
Konkursu, Uczestnik ma prawo w trakcie zgłoszenia w miejsce numeru dowodu zakupu podać numer zamówienia;

Nagrody

 • Nagroda Główna, w postaci roweru Embassy Camel Classic 28” (3-biegi, bez bagażnika i koszyka) o wartości 2159,20 zł brutto - 10 sztuk
 • Nagroda I Stopnia, w postaci Smartwatch FITBIT Versa 2 o wartości 474,71 zł brutto - 10 sztuk

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: estrelitta

Podobne konkursy

blanca
22.08.2022 13:07:10
1 sabart 0
adamo86
31.07.2022 17:39:53

Konkurs podzielony jest na 2 Etapy:
Etap I 01.08.2022 – 16.08.2022,
Etap II 17.08.2022 – 31.08.2022.

Po 5 rowerów i 5 zegarków w każdym etapie.