Zakończony

Konkurs "Podwajamy Twoje wynagrodzenie"

Opis konkursu

Zgłoszenia udziału w Loterii promocyjnej "PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE" można dokonać w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 15.12.2013r. Losowania nagród będą odbywały się codziennie w dni robocze od 16.09.2013r. do 16.12.2013r. Laureaci zostają o nagrodzie informowani telefonicznie, na numer telefonu kontaktowego podany w Formularzu w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania. Organizator wykonuje w godzinach 16.00-21.00 maksymalnie trzy próby połączeń telefonicznych z weryfikowanym Uczestnikiem. W okresie przeprowadzania losowań jeden Uczestnik może wielokrotnie wygrać nagrodę, jeśli w dniu danego losowania spełnia warunki uczestnictwa w Loterii, w szczególności jeśli na prowadzone w Banku konto osobiste Uczestnika dokonywane są w formie bezgotówkowej wpłaty środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń/ świadczenia emerytalnego/ rentowego (nie mniej niż 500 zł). Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady prowadzenia Loterii, w tym opis postępowania reklamacyjnego, zawarte są w Regulaminie Loterii "PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE" dostępnym na stronach www.credit-agricole.pl, w placówkach Banku oraz w siedzibie Credit Agricole Bank Polska S.A.Aktualizacja!!!!

Przedłużamy loterię do 31.03.2014r.!

Zwiększamy szansę na wygranie drugiej pensji - max. 10 000 zł, np. na świąteczne wydatki.

W każdy dzień roboczy, do 31 marca 2014 r., przeprowadzone zostaną losowania. Bierzesz udział w każdym losowaniu!

Zgłoszenia udziału w Loterii promocyjnej "PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE" można dokonać w okresie od dnia 19.08.2013r. do dnia 31.03.2014r. Losowania nagród będą odbywały się codziennie w dni robocze od 16.09.2013r. do 01.04.2014r. z wyjątkiem dni od 23.12.2013r. do 31.12.2013r., kiedy to losowania nie odbywają się. W okresie przeprowadzania losowań jeden Uczestnik może wielokrotnie wygrać nagrodę, jeśli w dniu danego losowania spełnia warunki uczestnictwa w Loterii, w szczególności jeśli na prowadzone w Banku konto osobiste Uczestnika dokonywane są w formie bezgotówkowej wpłaty środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń/świadczenia emerytalnego/rentowego (nie mniej niż 500 zł). Maksymalna wartość jednej nagrody to 10 000 zł.

Nagrody

W Loterii przewidziano sześćdziesiąt cztery nagrody, każda w postaci kwoty stanowiącej równowartość kwoty przelewu środków pieniężnych z tytułu wynagrodzenia i innych świadczeń określonych w pkt. 7 przekazywanych na konto Uczestnika prowadzone w Banku (z zastrzeżeniem, iż wartość nagrody nie może przekroczyć 10.000 zł)

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: eciepecie

Podobne konkursy

Brak komentarzy.