Brak daty

Konkurs "Polska-Węgry – Historia Przyjaźni"

Opis konkursu

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.
 
Założenia konkursuZakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 17 stycznia 2022 r. 
Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.
 
Organizacja konkursuKonkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie. 
 
Cele konkursuGłównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:
  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich, 
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, 
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.
Zgłoszenia uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa mazowieckiego, do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail: [email protected] skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2022 r.
Informacje dotyczące zakresu tematycznego i terminów można znaleźć w regulaminie.
Zachęcamy do udziału w konkursie!

Nagrody

???

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.