Zakończony

Konkurs "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego" edycja 2024

Opis konkursu

Tematem Konkursu jest „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.
Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane techniką cyfrową, zwane dalej „pracami” lub „fotografiami”, które przedstawiać będą lub łączyć w sobie walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa kujawsko–pomorskiego.
W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które zostały wykonane nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia Konkursu

Nagrody

Spośród autorów zwycięskich prac Jury Konkursu wyłoni osoby, którym przyzna:
  • Grand Prix Konkursu – nagrodę rzeczową o wartości 2.000 zł
  • Nagrodę Specjalną Jury Konkursu dla wyróżniającego się autora lub pracy – nagrodę
  • rzeczową o wartości 1.500 zł
  • I miejsce – nagrodę rzeczową o wartości 1.800 zł
  • II miejsce – nagrodę rzeczową o wartości 1.600 zł
  • III miejsce – nagrodę rzeczową o wartości 1.400 zł
  • wyróżnienia – 10 nagród rzeczowych o wartości po 800 zł

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: maryal

Podobne konkursy

Brak komentarzy.