Zakończony

Konkurs "Stock Prestige take me to Ibiza" 18+

Opis konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy zakupić dowolny produkt Stock Prestige Vodka oraz należy rozwiązać quiz (udzielając jednej z możliwych odpowiedzi na każde pytanie), pojawiający się na Stronie Konkursowej, w otwartym okienku komunikatora Facebook Messenger.
Konkurs podzielony na etapy:
  • od 18.07.2022 r. godz. 16:00 do 08.08.2022 r. godz. 15:59 (Etap I)
  • od 08.08.2022 r. godz. 16:00 do 29.08.2022 r. godz. 15:59 (Etap II)
  • od 29.08.2022 r. godz. 16:00 do 19.09.2022 r. godz. 15:59 (Etap III)
  • od 19.09.2022 r. godz. 16:00 do 10.10.2022 r. godz. 15:59 (Etap IV)
  • od 10.10.2022 r. godz. 16:00 do 31.10.2022 r. godz. 15:59 (Etap V)

Nagrody

  • 1 (słownie: jedna) Nagroda Główna – kupon wakacyjny TUI na wybraną przez Zwycięzcę wycieczkę, w tym możliwość wyboru wycieczki na Ibizę o wartości 6000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych). Nagroda Główna zostanie wydana w formie vouchera wystawionego przez TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o. (dalej „TUI”) do wykorzystania w terminie do 31.10.2023 w formie fizycznej i zostanie wysłany do Zwycięzcy na adres wskazany przez Zwycięzcę. Nagroda Główna zostanie przyznana przez Komisję Konkursową po zakończeniu Konkursu, tj. po dniu 31.10.2022 r. Voucher może zostać zrealizowany w wybranych oddziałach TUI. Zasady realizacji Kuponów zostały wyszczególnione w Zasadach realizacji Kuponów wakacyjnych, dostępnych na stronie internetowej
  • 5 (słownie: pięć) Nagród I Stopnia – głośnik BOSE SoundLink Revolve II w kolorze wybranym przez Organizatora, o wartości 1476 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych) przyznawane przez Komisję Konkursową po zakończeniu Konkursu, tj. po dniu 31.10.2022 r.
  • 50 (słownie: pięćdziesiąt ) Nagród II Stopnia - voucher do Spotify o wartości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) brutto, do wykorzystania w serwisie Spotify w terminie 6 miesięcy od daty zakupu, przyznawanych przez Komisję Konkursową po zakończeniu Konkursu, tj. po dniu 31.10.2022 r. Voucher zostanie wydany w formie E-Kodu i zostanie wysłany do Zwycięzcy w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę
  • 3000 (słownie: trzy tysiące) Nagród III Stopnia – butelka wódki Stock Prestige Ibiza Night Party o pojemności 0,7l, o wartości 37,00 zł brutto, każda przyznawana przez Komisję Konkursową w liczbie 600 butelek, w każdym z 5 etapów Konkursu

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: sylzab2294

Podobne konkursy

cb656
31.10.2022 22:39:19

Okres trwania konkursu dzieli się na 5 etapów, każdy z etapów trwa trzy tygodnie:
• od 10.10.2022 r. godz. 16:00 do 31.10.2022 r. godz. 15:59 (Etap V)


Buuuu... emotka
Ergo? CZA CZYTAĆ... emotka emotka

0 0