Zakończony

Konkurs "Wygrana 35.000zł"

Opis konkursu

1. Od dnia 2 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Organizator codziennie wyśle do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji w postaci SMS -ów o serwisach realizowanych przez Organizatora (o których mowa w pkt. 2 ust.1) wiadomości SMS z zaproszeniem do udziału w niniejszym konkursie i kolejno wiadomości proszące o akceptację uczestnictwa oraz z pytaniami konkursowymi.
2. Zadaniem uczestnika jest potwierdzenie udziału w konkursie w odpowiedzi na przesłane SMS-y i następnie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane kolejno zadane pytania konkursowe.
3. Do osób, o których mowa w pkt. 3 ust.1 które prześlą swoje zgłoszenie na numery 72422, 72203 lub 7268 Organizator wyśle następnego dnia informację o możliwości ponownego udziału w niniejszym konkursie.
4. Ważne są jedynie zgłoszenia wysłane SMS -em na numery 72422, 72203 lub 7268. Koszt SMS -a wynosi 2 zł netto (2,46 zł z Vat).
5. Czas liczony będzie od momentu wysłania SMS -a z pytaniem do czasu otrzymania prawidłowej odpowiedzi na ostatnie pytanie konkursowe z zastrzeżeniem, że Uczestnicy muszą dokonać wszystkich zadań w czasie określonym w ust.1 niniejszego rozdziału.
6. W dniu 3 stycznia 2014 roku odbędzie się finał konkursu w którym, zostanie nagrodzony jeden uczestnik. Do wszystkich uczestników Konkursu, którzy prawidłowo zarejestrowali swoje zgłoszenia w konkursie w dniach od 2 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zostaną wysłane 5 pytań konkursowych. Pierwsza osoba, która uzyska najkrótszy czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na zadane pytania konkursowe, wygrywa nagrodę główną w postaci 35.000 zł opisaną w punkcie 4.1. niniejszego Regulaminu. Oprócz powyższego laureata nagrody głównej zostanie wytypowana 1 osoba rezerwowa wg. kolejności zarejestrowanych czasów, która otrzyma prawo do nagrody w przypadku nie spełnienia przez laureata nagrody głównej warunków uprawniających do wydania nagrody.
7. Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 35.000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) brutto.

Nagrody

35.000zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: mrking

Podobne konkursy

Brak komentarzy.