Zakończony

Konkurs "X edycja Nagrody im. Adama Włodka"

Opis konkursu

“ Nagroda im. Adama Włodka jest przyznawana corocznie przez Fundację Wisławy Szymborskiej za najlepszy projekt lub projekty pracy literackiej lub literaturoznawczej (poezja, proza, esej, przekład, rozprawa badawcza, praca krytyczna).

Nagroda ma postać stypendium pieniężnego i służy realizacji nagrodzonego projektu lub projektów pracy literackiej lub literaturoznawczej.
Zgłoszenie powinno zawierać między innymi opis całości projektu oraz wskazanie tej jego części, która zostanie zrealizowana w ramach Nagrody, a także dwie rekomendacje pochodzące od osób będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i zaznajomionych z projektem.

Nagrody

Wysokość Nagrody wynosi maksymalnie 30.000 zł.

Nagroda może być przyznana jednocześnie kilku osobom. W takim przypadku zostaje podzielona pomiędzy te osoby.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: koala33

Podobne konkursy

Brak komentarzy.