Zakończony

Konkurs "Zabawa literacka Zwrotnice Czasu"

Opis konkursu

1. zabawa ma charakter otwarty, tzn. można do niej dołączyć przez cały czas jej trwania;
2. wymagana objętość prac - od 4500 do 5000 znaków (ze spacjami);
3. uczestnicy mają wolną rękę w doborze gatunku literackiego; mogą to być: opowiadanie, konspekt powieści, wiersz, dramat (jednoaktówka), esej, rozdział niepublikowanej powieści;
4. prace należy przesyłać na adres emailowy: konkurs@nck.pl
5. nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej zwrotniceczasu.nck.pl w pierwszym tygodniu każdego miesiąca
6. jeśli poziom prac będzie niezadowalający organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania żadnej z nadesłanych prac
7. jeśli w wyznaczonym czasie nie zostaną nadesłane żadne prace, tura zakończy się stosownym komunikatem ze strony organizatora
8. każda opublikowana praca zostanie nagrodzona książkami z serii "Zwrotnice czasu"

Nagrody

książki z serii "Zwrotnice czasu"

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: zdolnabestia

Podobne konkursy

Brak komentarzy.