Zakończony

Loteria "Bakoma to tak naturalne wygrane"

Opis konkursu

Należy zakupić produkt promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 1 produktu marki Bakoma w dowolnym sklepie i zgłosić w loterii

Nagrody

1820x 100zl w postaci blik

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: atanerka

Podobne konkursy

moninn
14.05.2023 17:30:17

Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii
otrzymać maksymalnie jedną nagrodę natychmiastową, z zastrzeżeniem postanowień pkt11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się
podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej
nagrody natychmiastowej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników,
dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą natychmiastową, a kolejne nagrodynatychmiastowe, które by mu przypadły, pozostają w dyspozycji organizatora.