Do zakończenia 3 dni

Loteria "Fanta Halloween"

Opis konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności:
  • jednorazowy zakup w punkcie sprzedaży detalicznej lub prowadzącym taką sprzedaż na odległość jednego Produktu Promocyjnego w okresie od 20 września 2021 r. do 31 października 2021 r., z zastrzeżeniem, że zakup musi być stwierdzony jednym dowodem dokonania zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury (dalej „Dowód zakupu”), nie może być dokonany w maszynach vendingowych lub w innych miejscach, w których nie jest możliwe uzyskanie Dowodu zakupu (dalej „Zakup Promocyjny”);
  • zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego w punkcie sprzedaży detalicznej w okresie, o którym mowa w literze a) powyżej
  • zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w okresie od 20 września 2021 r. od godziny 12:00:00 do 31 października 2021 r. do godziny 23:59:59 (dalej „Zgłoszenie”), poprzez wysłanie wiadomości o treści „Rozpocznij” za pomocą bezpłatnego komunikatora Facebook Messenger do użytkownika aplikacji fantapl

Nagrody

  • 6 (sześciu) Nagród I Stopnia o wartości 4 448 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych i 00/100) każda Nagroda – w postaci telefonu iPhone 12 64GB w kolorze białym wraz z silikonowym etui Apple MagSafe wraz z Nagrodą dodatkową na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych powstałego w związku z uzyskaniem Nagrody I Stopnia w kwocie 494,17 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery złotei 17/100);
  • 42 (czterdziestu dwóch) Nagród II Stopnia – o wartości 399 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) każda w postaci plecaka Kanken Fjallraven – 206 w kolorze Spicy Orange
  • 966 (dziewięciuset sześćdziesięciu sześciu) Nagród III Stopnia – w postaci elektronicznych kart upominkowych (e-kod) Zalando, każda o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100)

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: crazycitylife

Podobne konkursy

harcerzyk
28.09.2021 08:43:24

ło matko! ale się komus nie chciało normalnie opisać konkursu, tylko kopiuj/wklej z regulaminu.

angelsoul
29.09.2021 10:07:31

Kody QR nie znajdują się na wszystkich butelkach, a w regulaminie nie ma zapisu o produktach oznaczonych jako promocyjne.

0 0
sabanerro
29.09.2021 10:53:38

Ja kupiłam tą wersję halloweenową, ale nie skanowałam żadnego kodu, bezpośrednio na msg brałam udział. Sam kod po zeskanowaniu prowadzi do jakiejś nieistniejącej podstrony u coca-cola. Przynajmniej u mnie

aleksandra008
11.10.2021 10:19:53

kupiłam 250 ml a to nie bierze udziału akurat

0 0