Zakończony

Loteria "Hortex"

Opis konkursu

Kup dwie mrożonki Hortex, zachowaj paragon i zarejestruj go

Nagrody

  • co miesiąc: 1x Mitsubishi Space Star (w całej loterii 3 samochody)
  • codziennie: 3x 300 zł

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: mrmax

Podobne konkursy

adamo86
07.04.2022 14:06:06
0 0
adamo86
11.03.2022 11:07:26
0 0
adamo86
10.02.2022 13:39:17
0 0
elektro
16.01.2022 21:03:12

To  na stronie to są tylko podane rodzaje. Np są różne zupy o różnych smakach.  Produkty mono np sam szpinak albo marchewka itp.

0 0
stoonooga
14.01.2022 15:40:17

4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum 2 (słownie: dwóch) dowolniewybranych mrożonek marki Hortex – tj. produktów mrożonych marki Hortex, z wyłączeniem
lodów.
Zakup promocyjny musi być dokonany jednorazowo w dowolnym sklepie promocyjnym
w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu
zakupu.
W przypadku zakupu promocyjnego dokonanego w sklepie internetowym warunkiem udziału
w loterii jest dokonanie zakupu oraz zrealizowanie dostawy w okresie trwania sprzedaży
promocyjnej, tj. najpóźniej do dnia 03.04.2022 r. (jest to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń
do loterii).
Produkty marki Hortex mogą być dostępne w sklepach promocyjnych zarówno przed
rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup
promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału
w loterii.
Ww. produkty marki Hortex pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu
przez firmę Polski Ogród Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pseudonim marty macflae
13.01.2022 15:10:12

W regulaminie jest zapis "dowolne mrożonki" a na stronie konkursowej  jest wymienione tylko
10 produktów promocyjnych .Czyli jak w końcu ??

0 0