Zakończony

Loteria "Po prostu chrup i zamieszkaj na swoim 2022"

Opis konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest jednorazowy zakup w Punkcie sprzedaży co najmniej jednego Produktu Promocyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Produktami, których zakup w okresie od 3 stycznia 2022 roku do 13 lutego 2022 roku umożliwia udział w Loterii, są produkty marki Prince Polo, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Mondelez Polska Sp. z o.o. oraz dostępne w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzących sprzedaż produktów spożywczych stacjonarnie lub przez sieć Internet

Nagrody

  • Nagrody I Stopnia w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100) do wykorzystania w celu nabycia lokalu mieszkalnego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 10 Regulaminu
  • Nagrody II Stopnia w postaci nagrody pieniężnej w kwocie 100 złotych (słownie: sto złotych, 00/100). Organizator przewidział 24 takie Nagrody dziennie, łącznie w Loterii 1008 takich Nagród.

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: glena

Podobne konkursy

Brak komentarzy.