Zakończony

Nie czaj się – 50 odbitek gratis

Opis konkursu

Uczestnikiem Promocji może być osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, która:
a) wypełnienia formularza zgłoszeniowy zawierający dane osobowe zamieszczony na stronie internetowej i zaakceptowała postanowienia niniejszego regulaminu,
b) nieobligatoryjnie wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową pod wskazany adresem e-mail (§3, pkt 1b), na który Organizator będzie wysyłał informacje związane z aktualną ofertą promocyjno-reklamową. Niniejsza zgoda nie jest obowiązkowa, jednak niezbędne a do wzięcia udziału w Promocji. 25 odbitek, format 10
c) wprowadziła w odpowiednie pole formularza zgłoszeniowego swój prawdziwy adres e-mail, na który Uczestnik Promocji otrzyma zwrotną informację z prośbą o aktywację niniejszego adresu e-mail dla otrzymania kodu uprawniającego do nieodpłatnego uzyskania 25 odbitek zdjęć formatu 10, wartość kodu obejmuje koszt odbioru w sklepie.
d) zalogowała się pod wskazanym przez siebie adresem e-mail i zaakceptowała zapisanie się do bazy subskrypcji Organizatora, klikając w link aktywacyjny.

Nagrody

Nagrodą w niniejszej Promocji jest kod uprawniający do otrzymania nieodpłatnie 25 odbitek, format 10 lub 50 odbitek, format 10 w zależności od podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: maribog

Podobne konkursy

Brak komentarzy.