Zakończony

Odjazdowa loteria urodzinowa! Eurosklep

Opis konkursu

Aby wziąć udział w loterii trzeba:
  • dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej
  • dokonać płatności za zakup promocyjny
  • koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (uczestnicy zobowiązani są do zachowania każdego oryginału dowodu zakupu zgłoszonego w loterii, co najmniej dodnia 07.10.2022 r.
  • zgłosić się do loterii, wedle wyboru uczestnika: poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS lub poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii.
Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum 25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), w tym co najmniej jednego produktu partnerów zgodnie z pkt. 4.4 regulaminu.

Nagrody

  • Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Hyundai i30 o wartości 84.900,00 zł - 1 szt
  • Nagrodą dodatkową w loterii jest rower o wartości 890,00 zł - 10 szt

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: bezaczek7

Podobne konkursy