Brak daty

Wołomin: Konkurs literacki inspirowany poezją Cypriana Kamila Norwida

Opis konkursu

Głównym celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności na temat ważnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, w tym w szczególności 201 rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida.
Konkurs ma celu również kształtowanie wrażliwości estetycznej, motywowanie mieszkańców powiatu wołomińskiego do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, rozwijanie oraz promowanie uzdolnień artystycznych.
 
Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku.
Praca konkursowa może mieć dowolną formę utworu literackiego, jednakże nie może składać się z więcej niż 5000 znaków.
Prace konkursowe należy zgłaszać do 15.07.2022 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida 24 września 2022 r. w Pałacu w Chrzęsnem.
 
Zwycięskie utwory zostaną  zaprezentowane publiczności podczas Wielkiego Finału Wołomińskiego Festiwalu Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida.
 
Uwaga!
Wraz z utworem konkursowym należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w linkach poniżej.
 
Przesyłając utwór konkursowy wraz z formularzem, Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu Literackiego.

Nagrody

???

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: kachna1111

Podobne konkursy

Brak komentarzy.