Zakończony

Wyszków: Konkurs "Magiczne Pióro 2020"

Opis konkursu

Uczestnikami Konkursu Literackiego mogą być osoby w wieku od 10 do 101 lat z terenu powiatu wyszkowskiego.
Zadaniem uczestników Konkursu jest krótka recenzja ulubionej książki, którą warto polecić innym.
Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę, sporządzoną w języku polskim i musi być to praca samodzielna.
Recenzję należy przysłać w wersji elektronicznej. Praca musi zostać napisana na komputerze (nie odręcznie).
Format w jakim należy przesłać wersję elektroniczną pracy to .doc, .pdf, .rtf. Długość pracy od 1 do 2 stron formatu A4 formatowanej następująco: - standardowy margines: 2,5 cm - czcionka: Arial 12 - odstępy między wierszami - standardowe
Recenzję bądź pracę plastyczną (zdjęcie pracy) w wersji elektronicznej należy przesłać w załączniku e-maila na adres: naukowa@biblioteka.org.pl wpisując w temacie: „Magiczne Pióro”. Do e-maila należy dołączyć drugi załącznik: Formularz udziału w Konkursie, zawierający dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek, miejscowość oraz numer telefonu kontaktowego, a w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu kontaktowego opiekuna prawnego) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku niepełnoletnich Uczestników do opowiadania trzeba również dołączyć podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej.
Organizator potwierdzi otrzymanie pracy konkursowej drogą e-mailową.
Niespełnienie wymogów formalnych, określonych w punktach poprzednich spowoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dopuszczeniu do oceny merytorycznej decyduje jury. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.

Nagrody

Za najlepsze prace literackie i plastyczne zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: wesoyromek

Podobne konkursy

Brak komentarzy.