Zakończony

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Rypiński Album Poetycki"

Opis konkursu

  1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w dniach 22 lipca – 24 września 2022 r.
    3 niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach wiersze (decyduje data stempla pocztowego) w 4 egzemplarzach każdy.
  2. Wiersze powinny być podpisane godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko).
    W odrębnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu (wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), a także podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).
  3. Organizator nie przyjmuje rękopisów. Wiersze należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu, na papierze w formacie A4.

Nagrody

  • nagroda I: 2 500 zł
  • nagroda II: 1 500 zł
  • nagroda III: 1 000 zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: mama2006

Podobne konkursy

Brak komentarzy.