Zakończony

XXVIII Konkurs na publikacje "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

Opis konkursu

Konkurs adresowany jest do dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV), a jego celem jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin przez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Tegoroczna edycja konkursu ma na celu popularyzowanie sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ograniczenia ryzyka upadków osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu warunkiem udziału jest opublikowanie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i przesłanie do 13.01.2023 r. na adres Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi regulaminu.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.

Nagrody

Za najlepszą publikację:
w kategorii artykuły prasowe i internetowe:
 • I nagrodę 900 zł
 • II nagrodę 700 zł
 • III nagrodę 500 zł
w kategorii audycje radiowe:
 • I nagrodę 1 100 zł
 • II nagrodę 800 zł
 • III nagrodę 600 zł
w kategorii audycje telewizyjne:
 • I nagrodę 1 300 zł
 • II nagrodę 1 000 zł
 • III nagrodę 700 zł
oraz maksymalnie w każdej kategorii po 3 wyróżnienia po 400 zł

Za najlepszy cykl publikacji (minimum trzech):
w kategorii artykuły prasowe i internetowe:
 • I nagrodę 2 400 zł
 • II nagrodę 1 800 zł
 • III nagrodę 1 200 zł
kategorii audycje radiowe:
 • I nagrodę 3 000 zł
 • II nagrodę 2 300 zł
 • III nagrodę 1 600 zł
w kategorii audycje telewizyjne:
 • I nagrodę 3 500 zł
 • II nagrodę 2 600 zł
 • III nagrodę 1 800 zł
oraz maksymalnie w każdej kategorii po 3 wyróżnienia po 1 000 zł

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: andii

Podobne konkursy

Brak komentarzy.