Zakończony

Konkurs na wideorecenzję ulubionej książki, Tychy

Opis konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów oraz szkół średnich
Do konkursu dopuszcza się wideorecenzje dowolnych książek, stworzone przez wskazanych w pkt. 1 uczniów – w ilości nie więcej niż 3 utwory, przesłanych na adres mailowy jako link, plik wideo lub zapisany na komputerowym nośniku danych. Utwór można wykonać w dowolnej technice filmowej: animacja, montaż, itp. Utwór nie może być dłuższy niż 3 minuty.
Do utworu należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, wiek autora oraz adres i telefon. W przypadku grup szkolnych dane osobowe oraz kontaktowe opiekuna, nauczyciela.
Wysyłka pocztą bądź dostarczenie pracy osobiście.

Nagrody

Spośród nadesłanych prac konkursowych, jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą dla wyróżnionych przez jury recenzji, będzie umieszczenie ich na stronie internetowej mbp.tychy.pl, na kanale YouTube oraz profilu Facebook MBP Tychy. Nagrodzeni i wyróżnieni twórcy, którzy zgłosili na konkurs prace w formie linku, zobowiązani są do dostarczenia filmu na komputerowym nośniku danych w formie pliku wideo.

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: malenka89

Podobne konkursy

Brak komentarzy.