Do zakończenia 14 dni

Loteria "Potrójne Wygrywanie"

Opis konkursu

Aby wziąć udział trzeba:
1. Dokonać zakupu minimum 1(słownie: jednej) sztuki Produktu Promocyjnego oraz minimum 3 (słownie: trzech) sztuk różnych produktów, w tym produktów Promocyjnych (nie ma żadnego ograniczenia co do rodzaju, marki, jak i ceny każdego z tych trzech pozostałych produktów), w dowolnym sklepie
Produkty promocyjne:
 • Develey
 • BBQUE
 • Kikkoman
 • TABASCO®
 • Mutti
 • Funtastic
 • Rummo
 • Excelencia
 • Costa d’Oro
2. Wyraźnie podkreślić oznaczenie identyfikujące Produkt Promocyjny na Dowodzie Zakupu oraz dokonać rejestracji Dowodu Zakupu przez dołączenie zdjęcia Dowodu Zakupu 
3. Wypełnić formularz
4. Zatwierdzić Zgłoszenie z użyciem otrzymanego na podany przez Uczestnika numer telefonu kodu SMS

Uwaga: W przypadku zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego, należy podkreślić oznaczenie identyfikujące każdy z Produktów Promocyjnych. Niewykonanie tego obowiązku może oznaczać nieprzyznanie Losów za ten Dowód Zakupu lub za poszczególne Produkty Promocyjne.

Każdy Uczestnik (czyli jedna osoba biorąca udział w Loterii) może nadesłać maksymalnie 5(słownie: pięć) Zgłoszeń – pod warunkiem dokonania odpowiedniej liczby Zakupów Promocyjnych oraz odstępu w czasie dokonania kolejnych Zakupów Produktów Promocyjnych o co najmniej 5 dni roboczych.

Jedna osoba i osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą wygrać tylko jedną nagrodę.

Nagrody

 • 20 tysięcy złotych
 • 24 Oczyszczaczy powietrza Philips AC0830 o wartości 599,00
 • 240 nagród rzeczowych w postaci vouchera na zakupy w sklepie internetowym Develey (na stronie develey.pl) o wartości 50 zł

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: zielonaszpilka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.