Zakończony

Konkurs "Arthur Greiser. Biografia i proces namiestnika III Rzeszy w Kraju Warty"

Opis konkursu

Trzeba odpowiedzieć na dwa pytania:
  • W jakim mieście zmarł Arthur Greiser?
  • W jakich latach prof. Witold Kulesza pełnił funkcję dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zgodnie z informacją podaną na stronie wydawnictwo.uni.lodz.pl

Nagrody

4 egzemplarze książki

Przejdź do strony z konkursem

Nadesłane przez: Hydrozagadka

Podobne konkursy

Brak komentarzy.