Zakończony

XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2023

Opis konkursu

Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2023. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Autor bądź wydawca powinien przesłać na adres Organizatora konkursu 5 egzemplarzy książki.

Nagrody

  • I nagroda – 5.000 zł
  • II nagroda – 3.000 zł
  • III nagroda – 2.000 zł
  • wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Przejdź do strony z konkursem
Zobacz regulamin

Nadesłane przez: koala33

Podobne konkursy

Brak komentarzy.